Tunel za 500 milionů

Prague Leaks 500 jsou o jiném tunelu než byla pražská Blanka. Jedná se o korupci systémovou, mnohem sofistikovanější a tím i daleko nebezpečnější. Aktéry jsou veřejnosti doposud neznámá společnost i&iPrague, s.r.o., kterou vedou manažeři Jaromír Zahrádka, Jiří Moos, Karel Kubias a další fyzické osoby. Jejich cílem je v úzké spolupráci s vedoucími pracovníky mateřské společnosti vyvézt a odklonit 500 milionů korun určených na základní výzkum do samostatné a těmito osobami ovládané venture kapitálové firmy.