Co v tiskové zprávě ÚOCHB nenajdete

Vážené dámy, vážení pánové,

Komentujeme tímto tiskovou zprávu ÚOCHB ze dne 19. března 2021. Zní skvěle, bohužel bylo „opomenuto“ několik zcela zásadních informací. Například se nedočtete, jak již před třemi roky ÚOCHB vymyslelo důmyslný systém vyvádění veřejných peněz určených na výzkum mimo veřejnou kontrolu přes své dceřiné firmy IOCB TECH a i&i Prague.

Zde hlavní fakta:

stáhnout článek:

 1. Doposud takto vyvedly 70 mil. Kč do různých firem, které nejsou v žádném případě české akademické spin-offy či start-ups
 1. Riocath je privátní firma
 2. PeriTrap je privátní německá firma
 3. Dracen Pharmaceuticals je privátní americká firma
 4. Enantis je privátní firma
 5. Diana Biotechnologies je privátní firma ovládané vlastníky Mostecké uhelné
 6. Elphogene je privátní firma
 1. ÚOCHB zatajilo v TZ zásadní informaci, a sice že podmínkou spolupráce s EIF je, že ÚOCHB přes firmu i&iPrague musí investovat 500 mil Kč. Jedná se o peníze určené na výzkum, nikoliv do vysoce rizikového podnikání, které je doménou specializovaných firem a fondů.
 1. Díky přesunu 500 mil Kč do investičního fondu (venture fondu) ztratí Akademie věd jakoukoliv kontrolu. Strukturu tzv. investičního fondu nadesignovalo i&i Prague tak, že příjemcem případných zisků z fondu budou fyzické osoby, které fond budou řídit, což jsou především pánové Zahrádka, Kubias, Vohlmuth. Jinými slovy: peníze dá ÚOCHB + EIF, v případě neúspěchu prodělá ÚOCHB, v případě úspěchu většina zisků skončí u správce fondu, tedy u těchto osob.
 1. Pánové nemají žádné zkušenosti v investování. Nikdy nepracovali s Venture / rizikovými investicemi. Pan Vohlmuth investoval do solárních elektráren a ty jsou vyšetřovány Policií ČR.
 1. Těchto 500 mil. Kč převedených do venture fondu zcela unikne veřejné kontrole. A o to aktérům jde. AV a dohledové orgány by měly naopak usilovat o to, aby zůstaly pod veřejnou kontrolou.
  Jako důkaz uvádíme, jak IOCB TECH a i&i Prague odmítli poskytnout jakékoliv informace dle Zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím). Odpoveď společnosti IOCB TECH, odpověď společnosti i&i Prague. Také uvádíme přehled obstrukcí při žádosti dle uvedeného zákona.
 2. ÚOCHB opakovaně porušuje Zákon o zadávání veřejných zakázek. Podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Vám brzy poskytneme.
 1. Výzkumná instituce není zřízena k tomu, aby investovala peníze zákonem určené na výzkum, posílala je přes venture fond firmám a riskovala že o tyto peníze přijde. Doposud se ÚOCHB / i&i Prague z investovaných peněz nevrátila ani koruna. Jedná se o velmi rizikové operace.
 1. Proti záměru vyvádět systematicky peníze určené na výzkum mimo veřejnou kontrolu bojujeme a dlouhodobě na něj upozorňujeme. Bylo podáno Trestní oznámení.

Prague Leaks 500

https://pragueleaks500.com/

https://twitter.com/PragueLeaks500