Otevřený dopis vědeckým pracovníkům ÚOCHB

Vážení kolegové,

velmi si vážíme reakcí, které od vás v posledních dnech dostáváme. Věřte, že i těch, které nejsou možná na první pohled pozitivní. Velká část z nich plyne z nedorozumění a mnoho z nich se vyjasní, poté co je problematika vysvětlena podrobněji. Všichni to známe, protože i ve vědě platí okřídlené „ďábel je skryt v detailu“. Zároveň je zcela jasné, že vědci se chtějí věnovat především vědě, a nikoliv analýze legálnosti právních kroků, které jejich organizace provádí.

Velmi nás trápí, a považujeme to za veliké plýtvání, pokud špičkoví vědci věnují svůj drahocenný čas místo zkoumání nukleotidů zjišťování, zdali náhodou ÚOCHB neporušuje zákon. Jak je z našich dosavadních příspěvků asi zřejmé, dle našeho (několika právními experty podpořeného) názoru, došlo hrubým způsobem k opakovanému porušení jak zákona o VVI, tak několika dalších zákonů. A chceme zdůraznit, že se tak neděje zřejmě jen v ÚOCHB. (Další informace připravujeme). Přestože jsme v uplynulých 12 měsících na tento fakt ÚOCHB upozorňovali, lpí ústav na svém stanovisku bez jakéhokoliv náznaku sebereflexu a pokusu věci obhájit, či alespoň vysvětlit. Například na žádost o poskytnutí informací dle Zákona 106 jsme opakovaně (více jak 10x) dostávali zcela odmítavé stanovisko. IOCB TECH a i&i Prague nám odmítli odpovědět zcela s odkazem, že se jedná o soukromé instituce, nepodléhající povinnosti z tohoto zákona!!!

Nyní k vaším reakcím. Začneme tou, která nás trápí nejvíce:

“Znevažujete práci špičkových vědců…”

Našim cílem je pravý opak. Přejeme si, aby ČR měla co nejvíce úspěšných vědců jako Antonín Holý, František Křižík, Otto Wichterle a další. Nejen z hlediska know-how, věhlasu a prestiže, kterou to české vědě a společnosti přináší, ale také z důvodů finančního efektu. Špičková věda stojí mnoho peněz, a proto jich má být na výzkum co možná nejvíce. Ostatně poslední měsíce ukazují, jak efektivně vědci umí s mimořádnou finanční podporou naložit a jak rychle umí vyvinout zcela novou vakcínu. Snažíme se udržet maximum peněz v základním výzkumu! A snažíme se budovat kredibilní a transparentní vědu. Jen tak může věda získávat další finanční zdroje. Vzpomeňme si na kauzu Prof. Evy Sykové a jak tato kauza nahlodala kredibilitu české vědy. A při této příležitosti si dovolíme upozornit na stanovisko Komise pro etiku vědecké práce AV, ze 7.3.2016.

“Kritizovat umí každý, co pro podporu vědy uděláte vy?”

Kromě vyřešení konkrétního případu zneužívání, které bylo spouštěcím mechanismem, je naším cílem:

  • otevřít diskusi na téma zneužívání resp. správného využívání peněz určených na výzkum a tím
  • iniciovat legislativní změny umožňující VVI investovat do svých spin-offů (ne cizích start-upů), za jasných, předem definovaných a pro danou instituci výhodných podmínek a nikoliv aplikovat model “veřejné riziko – soukromý zisk”.

V nejbližších týdnech představíme program na podporu mladých vědců, do kterého v roce 2021 darujeme finanční prostředky.

Stovky milionů korun, které z ÚOCHB odešly nebo jsou připraveny “k odeslání” do soukromých firem nejsou z našeho pohledu maličkost. Celá kauza započala několik let před vypuknutím pandemie. Je jistě nešťastné, že to musíme řešit nyní, ale jistě si nikdo nepřejeme nějaké „právní covidové moratorium“, kdy se na věci prostě potichu zapomene.

Mnohým z nás je jistě velmi „proti srsti“ nedodržování zákonů a korupční chování, jak je známe u některých politiků na těch nejvyšších místech.

“A proč by nemohla vědecká instituce investovat do nadějných start-upů?”

Když už chce VVI investovat, tak ne v rozporu se zákonem (viz. odst. 23. TO). Navíc všichni víme či tušíme, jak nízká pravděpodobnost (a tím vysoké riziko) je dostat skvělý výsledek základního výzkumu až na trh. Pravděpodobnost se pohybuje kolem 1 – 3 % případů. Toto riziko mají podstupovat specializované firmy rizikového kapitálu, a ne ústavy Akademie věd. Nebudeme zakrývat, že naší představou je, aby instituce základního výzkumu mohly investovat do vlastních spin-off, ale ne do cizích start-upů.

“Dobře, řekněme že takový transfer prostředků, který ÚOCHB v dané věci udělala, by byl v souladu se zákonem. V čem je problém?”

Problém je v tom, že, zjednodušeně řečeno, finance jsou veřejné, riziko je obrovské, ale zisk je soukromý. Což ve výsledku znamená, že ÚOCHB bude mít k dispozici méně prostředků na výzkum. Ze zákona jasně vyplývá, že tyto prostředky nejsou v ÚOCHB od toho, aby s nimi kdokoliv podnikal!

Stručný závěr: peníze na výzkum jsou skutečně peníze na výzkum, ne na rizikové operace ve formě investování do začínajících firem. Když zákon o VVI po legislativní úpravě umožní transparentní investování, s preferencí do vlastních výsledků výzkumu ve formě spin-off, pak budeme spokojeni.