Kazuistika ÚOCHB…

Představme si analogický model:

  1. Státní instituce, například SŽDC, za obdržené veřejné peníze postaví komplex budov.
  2. Postavené budovy převede do spin-off firmy (tedy mimo dosah veřejné kontroly), ve které jsou spoluvlastníky právě manažeři SŽDC.
  3. Za veřejné peníze postavené budovy, následně převedené do spin-off firmy, bude komerčně využívat (např. pronájem, částečný prodej atd.).
  4. Příjemci těchto zisků jsou majitelé spin-off firmy, tedy manažeři SŽDC.

Co by na to asi řekli advokáti a policie?

Pozn: SŽDC zde slouží pouze jako příklad typické státní instituce. V žádném případě nenaznačujeme či netvrdíme, že se v ní dějí podobné operace.