Dopis odeslaný protikorupčním organizacím a médiím

Dnes byl protikorupčním organizacím a médiím odeslán níže uvedené text.

Nově si dovolujeme upozornit především na majetkový podíl prof. Konvalinky ve firmě Diana Biotechnologies (odst. 2) resp. porušování zákona o ochraně hospodářské soutěže (odst. 3).

pdf ke stažení:

Korupční schéma v nejvyšších patrech AV

Vážené dámy, vážení pánové,

Komentujeme tímto nejen TZ ÚOCHB ze dne 19. března 2021, ale i další související skutečnosti, které mají „natřít na bílo“ korupci akademické instituce, trvající minimálně tři roky. Více než rok upozorňujeme ÚOCHB, že její schéma tzv. zakládání start-upů je „účelové ohýbání zákona“ o vědecko-výzkumných institucích s cílem zastřít pravou podstatu a tou je obohacení na úkor veřejných subvencí. I přes naše výhrady, které byly do této doby bilaterární a neveřejné a záměrem bylo vyřešit vše na základě argumentů co nejklidněji, se ÚOCHB rozhodl vydat TZ a pokračovat zřejmě ve svém nezákonném jednání. Proto jsme se rozhodli vše zveřejnit na www.pragueleaks500.com, které přehledně monitorují porušování zákona.

Vydaná TZ vypadá hezky, ale jedná se o manipulaci s fakty. Zde uvádíme stručný popis v čem:

 1. Pozorujeme několik let, jak ÚOCHB/dceřiné firmy (někteří představitelé) postupně vytvářejí důmyslný systém vyvádění veřejných peněz putujících do ÚOCHB, určených na základní výzkum, mimo veřejnou kontrolu přes své dceřiné firmy IOCB TECH a i&i Prague do dalších spřátelených společností.
 2. Například Jan Konvalinka, mediálně známý především v době pandemie, získal před časem majetkový podíl ve firmě Diana Biotechnologies za blíže neurčených podmínek. Tato firma ale vznikla jako tzv spin-off právě z ÚOCHB, tedy ústavu, kde Konvalinka pracuje. A do této firmy ÚOCHB převedlo klíčovou část majetku. Pravděpodobně zadarmo, ale k této informace se nelze dopátrat, neboť majetek ÚOCHB byl postupně přesunut na IOCB TECH a následně na i&i Prague (dceřiné firmy ÚOCHB). Na dotazy dle zákona 106 odmítají odpovědět s odkazem, že nejsou povinné subjekty.
 3. Diana také vyrábí PCR testovací sady. Necháme-li stranou snahu o ovlivňování Ministerstva zdravotnictví a školství ve věcí nákupu setů právě od firmy Diana, pak transakce kdy si IOCB TECH nakoupilo PCR sety v hodnotě několika miliónů od „své“ firmy Diana by neměla ujít pozornosti orgánů činných v trestním řízení. IOCB TECH za peníze ÚOCHB nakoupilo PCR sety, čímž způsobilo škodu ÚOCHB. Navíc tím že je nakoupilo u vlastní dceřiné společnosti bez výběrového řízení porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže a především pak došlo k obohacení vlastníků firmy Diana, a tím i pana Konvalinky!
 4. TZ: „Nový investiční fond podpoří vznik akademických spin-off společností“, ale skutečnost je zcela jiná: Za několik let v celém důmyslném korupčním schématu zmizelo více jak 70 mil. Kč převedených do různých firem, které nejsou v žádném případě české akademické spin-offy či start-ups, jak uvádí TZ, protože:

a. Riocath je privátní firma

b. PeriTrap je privátní německá firma

c. Dracen Pharmaceuticals je privátní americká firma

d. Enantis je privátní firma

e. Diana Biotechnologies je privátní firma

f. Elphogene je privátní firma

 1. ÚOCHB zatajilo v TZ zásadní informaci, a sice že podmínkou spolupráce s EIF je, že ÚOCHB přes firmu i&i Prague musí do Venture fondu rizikového kapitálu poslat 500 mil Kč. Jedná se ale dle zákona o peníze ÚOCHB, určené na základní výzkum, nikoliv na rizikové investice do cizích firem.
 2. Díky přesunu 500 mil Kč do fondu rizikového kapitálu ztratí Akademie věd jakoukoliv kontrolu nad těmito prostředky. Strukturu tzv. investičního fondu nadesignovalo i&i Prague tak, že příjemcem případných zisků z fondu budou především fyzické osoby, které fond budou řídit, což jsou pánové Zahrádka, Kubias, Vohlmuth aj. Jinými slovy: peníze dá ÚOCHB + EIF, v případě neúspěchu prodělá ÚOCHB, v případě úspěchu většina zisků skončí u správce fondu, tedy u těchto osob.
 3. Pánové z i&i Prague nemají žádné praktické zkušenosti a kvalifikaci v investování s vysokým rizikem. I v tomto případě se nejená o jejích peníze ale o peníze z ÚOCHB. Nikdy nepracovali v takovém fondu rizikových investic. Výjimkou může být pan Vohlmuth, který přes Lichtenštejnský fond investoval do dvou solárních elektráren, které jsou předmětem vyšetřování Policie ČR a SZ.
 4. 500 mil. Kč zcela unikne veřejné kontrole, stejně jako předešlých 70 mil Kč. Jako důkaz uvádíme, jak IOCB TECH a i&i Prague odmítli poskytnout jakékoliv informace dle zákona 106 zde. Také uvádíme přehled obstrukcí při žádosti. Detaily jsou uvedeny na www.
 5. ÚOCHB navíc opakovaně porušuje Zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy si nakupuje a prodává mezi svými firmami. Podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Vám brzy poskytneme.
 6. Doposud se ÚOCHB / i&i Prague z investovaných peněz (cca 70 mil Kč) nevrátila ani koruna!!! Jedná se o velmi rizikové operace. Výzkumná instituce (VVI) není zřízena k tomu, aby investovala peníze zákonem určené na výzkum, posílala je přes fond rizikového kapitálu firmám a riskovala že o tyto peníze přijde, stejně jako o 500 mil z nového fondu.
 7. ÚOCHB je příjemce veřejných peněz a dotací v řádech miliard. Dceřiné firmy a schéma vyvádění peněz zřídila za účelem vyhnout se kontrolním mechanismům. Proti záměru vyvádět systematicky peníze určené na výzkum mimo veřejnou kontrolu bojujeme a dlouhodobě na něj upozorňujeme. Bylo také podáno Trestní oznámení.
 8. Veřejnost má právo vědět, jaké jsou podmínky připravovaného Venture fondu a jak je strukturován, jinými slovy: kdo ho zakládá, kdo do něj pošle peníze, kdo ho bude řídit, jaké jsou rozhodovací pravidla, jak se bude vyplácet případný zisk a komu. Na toto nám v ÚOCHB odmítly odpovědět!

S pozdravem, Prague Leaks 500

Detailní informace a dokumenty najdete na https://pragueleaks500.com/ https://twitter.com/PragueLeaks500